Jak prowadzić gospodarkę odpadami?

Gospodarkę odpadami w potocznym rozumieniu bardzo często odnosimy przede wszystkim do segregacji śmieci. Tymczasem jest to tylko jeden z jej elementów. Właściwa gospodarka odpadami powinna skupiać się na kilku podstawowych zadaniach takich jak między innymi: zminimalizowanie ilości odpadów produkcyjnych recykling, składanie oraz spalanie odpadów, których nie można dalej przetworzyć. segregacja opadów Obecnie zgodnie z obowiązującymi […]

Czytaj dalej


Jak uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Nacisk na realizację wymogów, dotyczących ochrony środowiska jest w ostatnim czasie coraz większy. Odnosi się to do osób fizycznych, ale przede wszystkim do przedsiębiorców. Wiele tych wymogów jest usankcjonowana prawnie, a ich nieprzestrzeganie wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Kto objęty jest obowiązkiem? Jednym z warunków, z których część przedsiębiorców musi się wywiązać jest uzyskanie pozwolenia […]

Czytaj dalej


Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – pozwolenia

Niszczący wpływ przemysłu na środowisko jest już na tyle duży, że nie tylko podejmuje się kolejne kroki, mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska, ale też wprowadza się pewne obwarowania, dotyczące zakładania i prowadzenia inwestycji przemysłowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności Ustawa o Ochronie Środowiska) każdy przedsiębiorca, prowadzący instalacje, które mają wpływ na zanieczyszczenie powietrza […]

Czytaj dalej


Audyt środowiskowy

Ostatnio coraz częściej możemy spotkać się z pojęciem due diligence. To angielskie pojęcie w dosłownym tłumaczeniu oznacza należytą staranność. Z tym, że takie dosłowne tłumaczenie w zasadzie nic nam nie mówi o istocie due diligence. Due diligence to poddanie szczegółowej analizie danej firmy czy przedsiębiorstwa pod kątem jego stanu fizycznego, prawnego, finansowego, środowiskowego itd. Zazwyczaj […]

Czytaj dalej


Jak prowadzić gospodarkę odpadami?

Gospodarkę odpadami w potocznym rozumieniu bardzo często odnosimy przede wszystkim do segregacji śmieci. Tymczasem jest to tylko jeden z jej elementów. Właściwa gospodarka odpadami powinna skupiać się na kilku podstawowych zadaniach takich jak między innymi: zminimalizowanie ilości odpadów produkcyjnych recykling, składanie oraz spalanie odpadów, których nie można dalej przetworzyć. segregacja opadów Obecnie zgodnie z obowiązującymi […]

Czytaj dalej


Czego dotyczy pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenie zintegrowane jak sama nazwa wskazuje jest dokumentem, w którym środowisko traktowane jest w sposób całościowy. Dotyczy ono kwestii związanych z ochroną środowiska i kontrolą zanieczyszczeń. W związku z tym dokument ten zastąpił poszczególne pozwolenia, związane z emisją różnego typu substancji i energii do środowiska i/lub poszczególnych jego części. Dotyczy to także wykorzystania surowców, poboru […]

Czytaj dalej


Czym jest pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenie zintegrowane w prawie unijnym pojawiło się w roku 1996 za sprawą tzw. Dyrektywy IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), dotyczącej zapobieganiu i kontroli zanieczyszczeń. Na gruncie polskim pozwolenie zaczęło funkcjonować od roku 2001. Jego zasady normują zaś poszczególne zapisy Prawa Ochrony Środowiska. Wprowadzenie pozwoleń zintegrowanych miało na celu przede wszystkim zmniejszenie ilości zanieczyszczeń jak […]

Czytaj dalej


Pozwolenie wodnoprawne, a operat wodnoprawny

Pozwolenie wodnoprawne to pozwolenie, dotyczące najogólniej rzecz ujmując korzystania z wód, wydawane przez organy administracji państwowej. Zazwyczaj pozwolenie jest wydawane przez starostę. Jednak w szczególnych przypadkach może zostać wydane również przez marszałka województwa lub dyrektora regionalnego zarządu. Pozwolenie wodnoprawne może się ono odnosić do: sposobu wykorzystania wód (pobór wód podziemnych i powierzchniowych, odprowadzanie ścieków), budowy […]

Czytaj dalej